Mozgásfejlődés és motorikus képességek fejlesztése baba és gyermekkorban

kúszás, mászás, motorikus képeségek, mozgásfejlődés, tappancsos kollekció, térdtappancs, térdvédő -

Mozgásfejlődés és motorikus képességek fejlesztése baba és gyermekkorban

A mozgásfejlődési szakaszok egymásra épülnek, ezért egy megadott sorrendben kell, hogy kövessék egymást, például a mászásnak meg kell előznie a járást.

Az izmok munkája egy összetett mozgásszervi, neurológiai folyamat. A megkésett mozgásfejlődés is tünet, ugyanígy a mozgásforma kimaradása vagy felcserélődése is, mert egyik mozgásnak a másikra kell épülnie. Ahogy fejlődik az idegrendszer úgy hozza az egyre magasabb szintű, bonyolultabb mozgásokat. Ezek a mozgások a csecsemőkor egy meghatározott idejében kell, hogy bekövetkezzenek, nem maradhatnak ki és nem cserélődhetnek fel.
Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy minden gyermek mozgásfejlődési üteme más, nem minden egyéves jár és nem is kell, hogy mindenki azonos időben sajátítsa el ugyanazt a mozgásformát.
Összegezve a megfelelő mozgásfejlődési szakaszok:
0-1 hó: reflexmozgások, akaratlagos mozgás még nincs
2-3 hó: fejemelés, alkartámasz
3. hónap: elkezdenek leépülni a csecsemőreflexek
4-5. hónap: megindul a fordulás
6-7. hónap: elkezd kúszni
8-9.hónap: négykézlábra áll és hintázik
9-10.hónap: elkezd mászni, ülni
11-12. hónap: feláll kapaszkodva lépeget
12-18. hónap: önállóan jár (elesés után egyedül, kapaszkodás nélkül feláll és továbbjár)
Végezetül néhány fontos tanács. Korai fejlesztéssel foglalkozó szakemberek nem ajánlják sem az ültetést, sem a járatást. Azaz várjuk meg, amíg a baba magától képes ezekre a mozgásokra, ne erőltessük, mert csak árthatunk vele.
A mozgásfejlődés fázisairól bővebben a Dévény Tájékoztató füzetben is olvashatsz.

A mozgáskultúra alapelemeinek döntő többsége a születéstől a 10–12 éves korig kialakul. Az ebben az időszakban elvégzett igényes fejlesztés adja az alapját a később erre ráépíthető bonyolultabb mozgásoknak. Az idegrendszer fejlődése és a végrehajtható mozgások összefüggnek egymással. A fejlődő idegrendszer képes egyre bonyolultabb mozgások szabályozására, a mozgások gyakorlása pedig visszahat az idegrendszer tökéletesedésére, mely alapján újabb mozgások sajátíthatók el. Ebben az időszakban a mozgásnak az idegrendszer funkcionális fejlődésében mással nem pótolható szerepe van. Nem pusztán a mozgásos ügyesség megalapozása történik meg tehát ebben az életkorban, hanem – ezen jóval túlmutatóan – az egész személyiséget meghatározó képességeké is.

mozgásfejlődés mérföldkövei kúszás mászás baba járni tanul

Az erő, a gyorsaság, az állóképesség fejlődése csak a gyermek egész fejlődésével együtt értelmezhető, egymástól elválaszthatatlanok. Belátható, hogy az a gyermek nem fog tudni felállni, akiknek a láb- és törzsizmai nem erősödnek meg annyira, hogy elbírja testét, de az sem, akinek az idegrendszere nem képes alkalmazkodni a fej függőleges helyzetéhez. A különböző életkorokban – különösen igaz ez 10–12 éves korig – alkalmazott módszereket az egyedfejlődésben elért fejlődési szintek határozzák meg. 

A gyermek fejlődésének folyamatában a mozgásfejlődés csak az egyik olyan terület, mely a személyiség kialakulását befolyásolja.

E folyamat már a születés előtt elkezdődik, különösen intenzív szakasza a születéstől 10–12 éves korig tart. Ebben az időszakban a mozgás a külvilággal történő kapcsolattartásnak az eszköze, általa fejlődnek a szervek, szervrendszerek (pl. az idegrendszer, az ízületi, a csont- és izomrendszer). A kifejtett hatás kétirányú, mert a mozgások végzése közben fejlődő ideg- és mozgatórendszer újabb és bonyolultabb mozgások elsajátítását teszi lehetővé. Lényegében a mozgatórendszert célzó fejlesztés/fejlődés olyan pszichés funkciójavulásban is szerepet játszik, melynek a későbbi optimális gondolkodási képesség kialakulásában pótolhatatlan szerepe van.

baba idegrendszerének fejlődése és a mozgásfejlődés mérföldkövei

„A testi tényezők mellett minden esetben figyelembe kell venni a gyermekek pszichikai és intellektuális fejlettségét. A gyermekek fejlettségi szintjének átfogó megítélése tehát három fő szempontot foglal magába: a morfológiai, az élettani és a pszichológiai szempontot. A gondolkodás és intelligencia nagymértékben hozzájárul a mozgások tökéletesedéséhez, ez pedig olyan kijelentés, amely fordítva is igaz. Az ügyesség fejlődik, és a gyermek fejlődésével párhuzamosan tökéletesedik. Minél jobb az elvégzendő mozgás megértése, annál korrektebb a végrehajtás. Ennek a fejlődésnek a keretein belül egy pozitív visszacsatolás lép fel: a testnevelés és sporttevékenység folyamatában korrektül végrehajtott mozgások és gyakorlatok pozitív hatással vannak mindazokra a területekre, amelyeken az érintett pszichikai folyamatok lejátszódnak. A testkultúrának és sportnak az agyféltekékre gyakorolt pozitív hatását a szenzibilis impulzusok trophikus hatásában látjuk, ami azt jelenti, hogy az aktív testrészek aktivizálják az agykéreg anyagcsere-folyamatait, és biztosítják azoknak az agyterületeknek az ingerelhetőségét, amelyek a mozgások ellenőrzésében és vezérlésében részt vesznek, és nem elhanyagolható a pszichikai folyamatok stimulálása sem.”

A fenti idézetet tartjuk a mozgás általi gondolkodásfejlesztés élettani alapjának.

Ez egy folyamat, mely evolúciós szempontból is jelentős. Az egyén személyiségfejlődésének szerves része, fejlesztésének nélkülözhetetlen eszköze.

Elfogadott vélemények szerint a születéstől 6 éves korig az értelmi és a mozgásfejlődés közvetlenül kiegészítik egymást.

 A motorikus képességek a mozgásos cselekvések megtanulásának, végrehajtásának a feltételeit alkotják, ilyen értelemben a szervezet és a személyiség olyan tulajdonságaiként tartjuk számon, amelyekre az egyénnek a különféle tevékenységformákban az eredményes végrehajtás érdekében szüksége van.

 A motorikus képességek adottságokra (velünk született tulajdonságok) épülnek és a tevékenység közben fejlődnek.

 mik a baba mozgás fejlődésének fő lépései, miért fontos a kúszás és a mászás skandibaby

Három csoportba sorolhatóak:

 • kondicionális képességek,

 • koordinációs képességek,

 • ízületi mozgékonyság.

 A fizikai képességek fejlesztése a gyermek mozgásos tevékenységeinek minősége szempontjából meghatározó jelentőségű. E képességek hiánya (általában ez nem jellemző), illetve nem megfelelő szintje azt eredményezi, hogy bizonyos mozgások elsajátítása/végrehajtása nehézségekbe ütközik. A motorikus képességeket tehát párhuzamosan, bizonyos metodikai szempontok figyelembevételével azonban a mozgástanítást megelőzően is célszerű, szükségszerű fejleszteni. A motorikus tulajdonságok fejlesztésének mindig annyival kell megelőznie a mozgástanítást, amennyi idő szükséges ahhoz, hogy az eredményes tanulás feltételei adottak legyenek.

Forrás: Király-Szakaly: Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejlesztése gyermekkorban

 baba fejlődése mikor kezd kúszni és mászni hány hónaposan áll fel

De mik is a mozgásfejlődés főbb mérföldkövei?

 • Hason fekvés

 • Átfordulás, gurulás

 • Kúszás

 • Mászás

 • Ülés

 • Felállás, járás

Miért is olyan fontos a kúszás, mint mérföldkő?

 • Az ellentétes kar-, láb mozgás összehangolása szükséges a kúszáshoz, ezzel a kicsik megtanulják koordinálni végtagjaik mozgását, fejlődik az egyensúlyérzékük.
 • Kúszás által erősödnek a lábak, karok, kezek, így az izmok és a vázrendszer felkészül a mászásra, felülésre, járásra és a világ felfedezésére is.
 • A kúszás során a kicsik újabb felfedezésre indulnak, számos új anyagot (szőnyeg, parketta, kő, stb) ismernek meg, tapintással, azáltal, hogy testük számos része kerül új anyagokkal érintkezésbe, rengeteg új információval gazdagodnak.
 • Kúszás közben fejlődik a tér és idő érzékelésük (távolság, viszonyítás, milyen messze van tőlem? mennyi idő alatt érem el?), fejlődik a figyelmük. 

Mi a SkandiBaby csapata úgy tartjuk, hogy fontos, hogy tájékozódjunk, hallgassuk meg szakértők véleményét. 

De legalább ennyire fontos, hogy tudjuk, MINDIG, minden körülmények közt, SZUPER ANYÁK vagyunk, szuper erővel megáldva! Ha a szakirodalomban írtakhoz képest, némi eltérés mutatkozik, ne kapkodjunk egyből levegő után :) Minden babának megvan a saját fejlődési üteme. 

Ha elbizonytalanodnánk, merjünk kérdezni, háziorvoshoz, védőnőhöz vagy akár konduktorhoz fordulni, ha úgy érezzük valami nincs rendben.

 


Hozzászólok

Kérjük légy egy kis türelemmel, míg adminisztrátoraink megjelenítik hozzászólásodat!

Kulcsszavak